Skip to Content

Equipments

The main aims and objectives of the Laboratory of Functional Genomics are "the development of new innovative strategies for the analysis of domestic animals genome".
The Laboratory of Functional Genomics at UMK is currently planning to equip with the following gene function analysis systems used in domestic animals Genome research:
1. Nutrigenomics lab.
2. Reproductive genomics lab.

Zestaw aparatura: Zespół Genomika funkcjonalna w badaniach weterynaryjnych (proacownia Nutrigenomiki oraz Procownia genomiki rozrodu):

Zestaw łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym (Real Time PCR, wraz z:
– termocyklerem do PCR
– systemem detekcyjnym wraz z kamerą CCD
– systemem otwartym umożliwiającym analizę kwasów nukleinowych
– komputerem sterującym z dyskiem twardym 2 x160 GB, pamięcią operacyjna 2 GB, monitorem 19 ” oraz niezbędnym oprogramowaniem
– homogenizatorem kulkowym MAG
– drukarką OKI C301 DN
– komorą do przechowywania PCR
– UPSem APC 2200
– jednostką centralną HP
Sekwenator II generacji o średniej przepustowości wraz z:
– komputerem sterującym z dyskiem twardym 160 GB oraz dyskiem 500 GB, pamięcią operacyjną 12 GB, monitorem 19” wraz z niezbędnym oprogramowaniem
– systemem analizy sekwencji kwasów nukleinowych
– skanerem umożliwiającym odczyt macierzy
– stacją hybrydyzacyjną
– wirówką próżniową
– wirówką z rotorem
– komputerem sterującym z dyskiem twardym 160 GB, 2 dyskami 160 GB, dyskiem 1 TB, monitorem 22” wraz z niezbędnym oprogramowaniem
– komorą do PCR
– ultrasonikatorem CROWARIS M 220 z komputerem HP
– mieszadłem BIO RS 24
Elektroporator wraz z:– spiralną komora do elektrofuzji
– chłodziarko-zamrażarkami 1 szt.
– zamrażarkami 2 szt.
– mikrofalówkami 1 szt.
System do dokumentacji żeli:
– wysuwana taca na transiluminator
– 5-pozycyjny zmieniacz filtrów emisyjnych
– stolik do detekcji chemiluminescencji
– wbudowany opuszczany transiluminator do światła białego
– kamera
– transiluminator z filtrem
– zestaw komputerowy z pamiecią 8 G, dyskiem twardym 2 TB oraz monitorem LCD 21’’
– oprogramowanie z możliwością kalibracji sytemu i wykorzystania go do analizy
– drukarka laserowa Brother
Aparaty do łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR, 1 szt):
– aparat do łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) z blokiem grzejnym
– aparat do łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) z podwójnym blokiem grzejnym,
Aparaty do elektroferezy horyzontalnej w żelach agarozowych:
– z możliwością rozdziału minimum 96 próbek jednocześnie
– saneczkami
– grzebieniami
– zasilaczem
Wirówka preparatywna z wyposażeniem wraz z rotorami
System do analizy kwasów nukleinowych wraz z:
– przystawką do analiz elektroforetycznych
– stacją do napełniania płytek
– wytrząsarką
– komputerem sterującym Dell- drukarką Hp LaserJet P3015
Inkubator/wytrząsarka
Zamrażarki niskotemperaturowe (-80 C), 1 szt
Sekwenator Miseq SY -410-1003 IIIumina wraz z:
– komputerem sterującym z pamięcią operacyjną 4 GB, dyskiem 500 GB ekranem dotykowym 12”
Autoklaw z podstawowym wyposażeniem i osłoną czujnika temperatury
Spektrofotometr UV-VIS specord 250 plus wraz z:
– zestawem komputerowym o pamięci 32 G,
– dyskiem twardym 2 TB
– monitorem 21’’
– naczyniami Dewara 1 x 50 l oraz 1 x 5 l
– elektronicznym dozownikiem automatycznym
– pHmetrem laboratoryjnym i statywem, 2 szt,
– mieszadłem magnetycznym z grzaniem, 2 szt.
– homogenizatorem mechanicznym
– wytwornicą lodu
Wirówka osobista Mini Spin Plus, 1 szt. wraz z:
– autoklawowalnym rotorem
– silnikiem bezszczotkowym
– wyświetlaczem
– elektronicznym dozownikiem do płynów
Mikrowytrząsarki termostatowane z wyposażeniem (bloki na różnego typu probówki), 1 szt.
Wirówki z chłodzeniem i rotorami stałokątowymi oraz adapterami typu Falcon, 1 szt.
Urządzenie do pipetowania pipetami szklanymi, 2 szt.
Transiluminator UV
System uzyskiwania wody ultraczystej
System uzyskiwania wody dejonizowanej
Uniwersalna suszarka UF110 z wymuszonym obiegiem powietrza
Łaźnia wodna Memmert wraz ze statywem i pokrywą dwuspadową

– Wagą laboratoryjną

System do elektroforezy wraz z:
– Aparatem do elektroforezy poziomej
– Aparatem do półsuchego transferu
– Wirówką laboratoryjną z chłodzeniem z ekranem ciekłokrystalicznym, sterowaniem mikroprocesowym oraz rotorami
– Wirówką laboratoryjną wysokoobrotową wraz z zasilaczem do technik elektroforetycznych
Wirówka wysokoobrotowa wraz z:
– Ekranem ciekłokrystalicznym,
– sterowaniem mikroprocesowym
– rotorem areozoloszczelnym
Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem wraz z:
– Ekranem ciekłokrystalicznym,
– sterowaniem mikroprocesowym,
– rotorami horyzontalnymi, aluminiowymi
– koszami do wirowania płytek i adapterami
Elektroporator – MULTIPORATOR wraz z:
– Modułem do bakterii i drożdży
– Modułem do eukariontów
– Modułem do fuzji komórek
Homogenizator.