Skip to Content

Research Projects

Running projects:
1. Research project (NCN Decision: Nr DEC-2021/43/I/NZ9/02612) entitled: Multilevel molecular analysis of the hepatoprotective effect of medicinal herbs extracts in prevention of liver dysfunction caused by aflatoxin B1 in pig as an animal model (in-vivo), and hepatocyte cell culture analysis in human and pig (in-vitro).

Project title in Polish:"Wielopoziomowa analiza molekularna hepatoprotekcyjnego działania ziół leczniczych w przeciwdziałaniu dysfunkcjom wątroby wywołanym przez aflatoksynę B1, in-vivo na modelu świńskim oraz in-vitro w hepatocytach człowieka i świni" (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/opus22-lap-d...).

Research team consortium:
1. Prof. Pareek research group: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych;
2. Prof. Koziera Research group: Uniwersytet Warmińsko-mazurski w Olsztynie; Wydział Bioinżynierii Zwierząt;
3. Prof. Pierzchala rsearch group: Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk;
4. Prof. Slaska research group: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki;
5. Prof. Lepczynski research group: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt.

Coordinator of the project:
Prof. (multi) dr hab. Chandra S. Pareek (http://www.genomics-lab.com/), NCU, Torun Poland, and Prof. Klaus Wimmers (https://www.fbn-dummerstorf.de/en/about-us/staff/mitarbeiter/klaus-wimmers/), FBN Dummerstorf, Germany.

2. Research project entitled: Analiza transkryptomu i epigenomu w ocenie dojrzewania oocytów i kompetencji rozwojowych zarodków przedimplantacyjnych u bydła rasy polskiej HF.
Transcriptome and epigenome analysis for oocyte maturation and developmental competence of preimplantation embryos in Polish HF cattle. UMOWA: UMO-2020/39/O/NZ9/00621. start date: 2021-10-01. end date: 2024-09-30. Ph.D. scholar: Lek Wet. Klaudia Mietkiewska.

Link to the Project summary Preludium BIS2 here

Project summary Preludium BIS2 here

Project summary Preludium here

Project summary OPUS3 here

List of research projects (13) in which Prof Pareek was the Principle Investigator (5), the main investigator (5), and investigator (3).

Prof. Pareek performed a total of 13 research projects, including 5 as a Principle Investigator (PI), 5 as the main investigator (contractor), and 3 as an investigator (contractor). The research projects were funded by the NSC (KBN) or NCN. Moreover, as the main investigator, I participated in the implementation of an international research project headed by prof. dr hab. Krzysztof Walawski and prof. Manfred Schwerin, FBN, Dummerstorf, Germany (Foundation for Polish-German Cooperation), and Prof. Klaus Wimmers, FBN, Dummerstorf, Germany.

List of research projects [13]
List of the research projects in the Period prior to obtaining a doctoral degree (1995-1999) [1]
1. Research project (KBN No. 5 P06D 019 08): "Genetic markers for natural immunity in cattle specifically in relation to mastitis ". Role in the project: Investigator. (1995-1999). Completion date: 1999.

List of research projects in the Period after obtaining a doctoral degree and before habilitation degree (1999-2006) [5]
1. Research project (KBN No. 506D 021 15) " Genetic and breeding aspects of occurrence of BLAD (Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency) syndrome in Polish-Black-and-White cattle". Role in project: Main Investigator. (1998-2002). Completion date: 2002
2. The international Polish-German research project (Collaborative partner: Prof. M. Schwerin, Director, FBN Institute, Dummerstorf, Germany) joint project (KBN 118) " Role of immuno-relevant lysozyme in defense from pathogens ". Role in the project: Main Investigator. (1999-2000). Completion date: 2000.
3. Research project (5 P06 022 17: KBN 0366 / P06 / 99/17 ) " Genetic and breeding aspects of lysozyme gene polymorphism in cattle ". Role in the project: Main Investigator. (1999-2002). Completion date: 2002.
4. UWM statutory project. " Prion protein polymorphism in cattle ". Role in the project: Investigator. (2001-2004). Completion date: 2004.
5. Solicited grant (PBZ / KBN / 036 / P06 / 2000) " Bovine genome scan and QTL mapping for milk production traits in Polish Black-and-White cattle using selective DNA pooling ". Role in the project: Main Investigator. (2001-2004). Completion date: 2004.

List of research projects in the Period after obtaining habilitation degree, and before obtaining Professorship in Animal Science Discipline (2006-2012) [3]
1. Solicited grant (PBZ / KBN / 036 / P06 / 2005) "Gene expression profiling for muscle growth and development trait in young bulls using the cDNA-AFLP technique". PBZ-KBN-113 / P06 / 2005/05. Role in the project: Principal Investigator. (2005-2009). Completion date: May 2009.
2. Grants for the Ministry of Science and Higher Education, support of Polish coordinators in research programs of the European Union: EU project research potential: FP7-REGPOT-2010-1. entitled "Center of translational research excellence". (Ministry of Science and Higher Education: Decision No. 1257 / GG7.PR EU / 2010/7). Role in the project: Coordinator of EU project and Principle Investigator. (2010). Completion date: November 2010.
3. UMK grant: (JMR: 508B). "Organization of Functional Genomics laboratory". Role in the project: Principal Investigator. (2009). Completion date: December 2009.

List of research projects in the Period after obtaining Professorship in Animal Science Discipline (2012-2020) [4]

1. NCN OPUS-3, No. Agreements 2012/05 / B / NZ2 / 01629, entitled "Analysis of bos taurus transcriptomes using next generation sequencing technology." Total Budget: PLN 446,775, Role in the project: Principal Investigator. (2013-2017). Completion date: 10 February 2017.
2. Cooperation with NCN Preludium: implemented by Lek Wet. Dominika Wysocka (Promoter Prof. P. Sobiech ), in the Faculty of Med. Wet. at UWM, in Olsztyn.
3. NCN OPUS-10, No. Agreements 2015/19 / B / NZ9 / 01333, entitled Analysis of boar sperm transcriptomes and their impact on sperm quality after cryopreservation. Role in the project: Main Investigator: UWM, Olsztyn. (2017-2020). Completion date: July 2020. Total Budget: PLN 538,200
4. International doctoral studies, Copernikana, Nicolaus Copernicus University, Torun Role in project: Main supervisor of PhD candidate (cooperation with a research center from Denmark: Prof. Haja Kadarmideen)

Old version: List of projects.
1. NCN OPUS-3, Nr. 2012/05/B/NZ2/01629, pt. "Analiza transkryptomów genomu bos taurus przy zastosowaniu technologii sekwencjonowania kolejnej generacji". (2013-2016). Role in Project: Project leader and Head of the project

2. Polish Ministry of Science and Higher Education Project: „Granty na granty”- wsparcie w zakresie przygotowania wniosków projektowych do programu szczegółowego "Współpraca" 7- Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji (2007-2013). Project Duration: 2009-2010. Place of work: Laboratory of Functional Genomics (LFG), Institute of General and Molecular Biology (IGMB), Faculty of Biology and Earth Science, Nicolaus Copernicus University (NCU), Toruń. Role in Project: Head of the project Granty na granty Nr 1257/GG7.PR UE/2010/7 entitled: "Increase the multi-disciplinary TRANSLational research EXcellence in POLand". Project evaluated (MNiSW) and ended on 2010.
3. Solicitated project „Nr PBZ-KBN-113/P06/2005” entitled: „Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa bydła i świń.” Project Duration: 2005- 2009. Place of work: Department of Animal Genetics, Faculty of Bio-engineering, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland. Role in Project: Head of the project task, Nr PBZ-KBN- 113/P06/2005/P05, entitled: „Analiza profilu ekspresji genów związanych z miogenezą w różnych stadiach rozwoju komórek mięśniowych w wybranych rasach bydła zgodnie z procedurą cDNA-AFLP”. Project evaluated (NCBiR) and ended on 2009.
4. Grant Rektorski: "Nr JMR 508B" pod tytułem „Organizacja pracowni genomiki funkcjonalnej”. Project Duration: 2008-2009. Place of work: Laboratory of Functional ul>Genomics (LFG), Institute of General and Molecular Biology (IGMB), Faculty of Biology and Earth Science, Nicolaus Copernicus University (NCU), Toruń. Role in Project: Head of the project, Project evaluated (UMK, Toruń) and ended on 2009.
5. Grant solicited (zamawiany) (PBZ/KBN/036/P06/2000) "Bovine genome scan and QTL mapping for milk production traits in Polish Black-and-White cattle using selective DNA pooling". Project Duration: 2000- 2004. Place of work: Department of Animal Genetics, Faculty of Bio-engineering, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland. Role in Project: Chief Investigator of the project task. The project was evaluated (MNiSW) and ended in 2004.
6. Projekt statutowy UWM. "Prion protein polymorphism in cattle". Project Duration: 2003- 2006. Place of work: Department of Animal Genetics, Faculty of Bio-engineering, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland.
7. Research project: Nr 5 P06 022 17: KBN 0366/P06/99/17, entitled: "Genetic and breeding aspects of lysozyme gene polymorphism in cattle". Project Duration: 1999-2002. Place of work: Department of Animal Genetics, Faculty of Bio-engineering, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland.
8. Research project KBN Nr 506D 021 15, entitled: "Genetic and breeding aspects of the occurrence of BLAD (Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency) syndrome in Polish-Black-and-White cattle". Project Duration: 1998-2002. Place of work: Department of Animal Genetics, Faculty of Bio-engineering, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland.
9. International Polish-German research project (Collaborative partner: Prof. M. Schwerin, Director, FBN Institute, Dummerstorf, Germany) joint project (KBN 118) "Role of immuno-relevant lysozyme in defense from pathogens". Project Duration: 2000- 2001. Place of work: Department of Animal Genetics, Faculty of Bio-engineering, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland.